Poročilo o projektu ZDRAVJE V VRTCU 4. skupina

 

 

Zap. št. naloge:               1

Vsebina:                            Gibanje

Metoda dela:                   metoda pogovora in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     celo šolsko leto

Ciljna skupina:                 otroci 4.skupine              

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba, tako smo otroke čez celotno šolsko leto veliko spodbujali h gibanju. Na našem dnevnem redu so vsekakor bile vsaj gibalne minutke. V kolikor nam je vreme dopuščalo smo veliko časa preživeli zunaj na prostem. Opravili smo veliko sprehodov, daljših in tudi krajših, veliko spontane igre na šolskem igrišču z rekviziti ali brez njih ter iger na travniku. Bili pa smo tudi v projektu MALI SONČEK, v sklopu katerega smo opravili veliko iger z žogami (odbijanje, ciljanje, kotaljenje,…), veliko naravnih oblik gibana, ki smo jih urili preko poligona, potem izvedli tudi mini kros, se vozili s kolesi, ter veliko gibalnih-rajalnih iger. Hodili pa smo tudi na pet dnevni plavalni tečaj, kjer so otroci pridobivali osnove plavanja. Da ne pozabimo omeniti, da smo od začetka leta otrokom predstavile in bile tudi same vzgled pri pravilni športni opremi.   

 

 

Zap. št. naloge:               2

Vsebina:                            Zdrava prehrana

Metoda dela:                   metoda pogovora, lastne aktivnosti – ogled predstave

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     čez celo šolsko leto

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine in ogled predstave otroci vseh skupin  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

Naš cilj je bil, da smo otroke navajale na kulturno prehranjevanje, na prehranjevanje brez naglice, da smo jih navajale na pravilno uporabo pribora. Naj omenim, da smo letos zelo urili rezanje in si je ob koncu šolskega leta večina otrok sama rezala, kar je bilo za rezati. Navajale smo jih na pripravo na obroke, tako, da smo vsak dan določili dežurne, ki so pripravili mize in potem urili to, da je vsak otrok za seboj pospravil. Zelo smo se trudile, da bi otrokom predstavile in približale zdrav način prehranjevanja in potem tudi vpliv le-tega na naše telo. Odločile pa smo se, da se bomo tega lotile spontano in ob samih obrokih. V vrtcu smo imeli tudi pravilo, da smo se počakali, da so vsi dobili hrano na mizo ali v krožnik in smo šele takrat – skupaj pričeli jesti in da druge ne motimo, da jim pustimo, da se v miru najejo. V vrtcu imamo srečo, da imamo res zelo raznoliko hrano, ki pa vsebuje veliko zelenjave, pripravljene na zelo različne načine. Vsak dopoldan pa je na našem jedilniku tudi sadna malica, zelo raznoliko sadje in sadje, ki je značilno za posamezni letni čas. Otroke pa smo skozi celo leto spodbujale tudi k pitju tekočine, predvsem v času, ko je tudi zelo vroče. Na njim primeren način smo jim predstavile kako zelo pomembno je, da naše telo dobi dovolj tekočine. Otrokom smo povedale, da ni nič narobe tudi to, če včasih pojemo ali spijemo kaj »nezdravega«, vendar naj bi to bilo čim manj krat. Ogledali pa smo si tudi predstavo gledališča KU-KUC z naslovom Škratka Sladka, ki nas je opominjala na pomen zdravega prehranjevanja.  

 

 

 

Zap. št. naloge:               3

Vsebina:                            Slovenski tradicionalni zajtrk

Metoda dela:                   metoda pogovora in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     en teden

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine             

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

V sklopu slovenskega tradicionalnega zajtrka, smo otrokom predstavile pomen lokalno pridelane hrane, v kar ni bilo potrebno vložiti veliko truda, saj prihajamo iz okolja, kjer družine veliko stvari pridelajo na domačih poljih, tako, da vsebina otrokom ni bila tuja. Spoznali smo tudi panogo čebelarstva in pomen čebel za človeka ter izdelovali čebele iz wc tulcev in papirja. Tisti dan, ko je bil slovenski tradicionalni zajtrk, smo tak zajtrk tudi dobili. Takrat pa nas je obiskal tudi župan s katerim smo se pogovarjali o tematiki tistega dne.

 

 

 

Zap. št. naloge:               4

Vsebina:                            Zobozdravstvena vzgoja – projekt MOJA ŠČETKA

Metoda dela:                   metoda pogovora, demonstracije in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             zobna asistentka

Čas trajanja:                     vsakodnevno ščetkanje zob; obisk zobne asistentke 2x 45min

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine             

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

V tem šolskem letu smo spet bili v projektu MOJA ŠČETKA, kjer smo z otroki skozi celo leto spoznavali pomen ščetkanja zob ter v skladu s to tematiko tudi pomen zdrave prehrane, ki vpliva na zobe in na telo. Tekom leta nas je obiskala tudi zobna asistentka, kjer je otrokom na podlagi »lutkovnih predstav« približala pomen ščetkanja zob in predstavila tudi pravilno ščetkanje, ki pa smo ga tekom leta nadzorovale tudi strokovne delavke. V naši skupini smo otroke spodbujale k ščetkanju dvakrat dnevno, po zajtrku in po kosilu. Veliko pa smo se pogovarjali tudi o ščetkanju zvečer pred spanjem in pravilnem shranjevanju ščetke. Omenile bi, da je ščetkanje postalo avtomatizirana rutina otrok

 

 

 

Projekt ZDRAVJE V VRTCU 3. skupina

ZDRAVJE V VRTCU – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 

 

Zap. št. naloge:               1

Vsebina:                            Zobozdravstvena vzgoja

Metoda dela:                   Ogled / obisk      izberite iz šifranta        izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:             Diplomirana medicinska sestra

Čas trajanja:                     3h          Vpišite število

Ciljna skupina:                 otroci       izberite iz šifranta         izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      Medicinski pripomočki, lutke

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Zobozdravstvena vzgoja

Obiskala nas je Andreja Kos, dipl. med. sestra, ki v okviru zdravstvenega doma Murska Sobota, izvaja program vzgoje in  preventive v zobozdravstvu.Preko igre otrokom predstavlja pravilno ustno higieno, opozarja na nepravilnosti pri skrbi za zobke. Predstavlja pa tudi delo zobozdravnika, njegove asistentke, tako da otroci skozi igro pobliže spoznajo njegove instrumente, potek zdravljenja in na tak način preganjamo strah pred zobozdravnikom.Z vsakim otrokom se je tudi pogovorila ob ščetkanju zobkov, opozorila na nepravilnosti, predvsem pa jih je spodbujala k pravilnemu ščetkanju za lepe in zdrave zobke.Za nagrado so dobili pečat in pa pobarvanko Kroki.

 

Zap. št. naloge:               2

Vsebina:                            Varnost v prometu / na igrišču

Metoda dela:                   Demonstracija    izberite iz šifranta        izberite iz šifranta

Zunanji izvajalci:             Policist

Čas trajanja:                     2            Vpišite število

Ciljna skupina:                 otroci       starši        izberite iz šifranta

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Varnost v prometu / na igrišču

OBISK POLICISTA

Vsi se zavedamo, da je varnost v prometu ključnega pomena, za varen otrokov obstoj v družbi. Danes nas je obiskal gospod Franc Krančič policist. Skupaj smo na sprehodu utrjevali osnove  pravilnega obnašanja v prometu, kot aktivni udeleženci- pešci. Spoznali smo, da pred prehodom za pešce obvezno pogledamo LEVO, DESNO, LEVO in nato hitro prečkamo cestišče. Po pločniku hodimo zbrano, gledamo naprej in opazujemo dogajanje na cesti. Za zaključek smo si ogledali še osnovno policistovo opremo in pa seveda policijski avto. Čisto na koncu pa nas je policist presenetil tudi z bonboni in barvicami za ustvarjanje. Otroci so bili veseli obiska, trenutke s policajem so podoživljali še v skupini, veselijo pa se že tudi naslednjega srečanja.

 

 Zap. št. naloge:               3

Vsebina:                            Gibanje- medgeneracijsko sodelovanje

Metoda dela:                   Ogled / obisk             

Zunanji izvajalci:            

Čas trajanja:                     2            

Ciljna skupina:                 otroci       drugo                     

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                     

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                da

Plesno dopoldne z dedki in babicami

 » Nihče ne more narediti za majhne otroke to, kar naredijo dedki in babice.

Stari starši na življenje vnukov posujejo čarobni prah«

                                                                                                          Alex Haley

 

Obiskali so nas dedki in babice, nam je v vrtcu takrat lepo in toplo pri srčku.

Najprej se je vsaka skupina predstavila s plesom, nato pa smo te plese zaplesali še skupaj z njimi.

Ob koncu smo se posladkali še s pecivom in kavico.

Drag dedki in babice, za vaš obisk se vam še enkrat iz srca zahvaljujemo.

 

Zap. št. naloge:               4

Vsebina:                            Gibanje

Metoda dela:                   Praktično delo           

Zunanji izvajalci:            

Čas trajanja:                     1            

Ciljna skupina:                 otroci       starši       

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      športni rekviziti v telovadnici

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                da

Gibalno popoldne s starši

 V okviru projekta mali sonček, smo skupaj s starši preživeli prijetno vadbeno urico v šolski telovadnici. Spoznavali smo štafetne igre z različnimi rekviziti. Bili smo aktivni, razigrani in predvsem nasmejani.

 

Zap. št. naloge:               5

Vsebina:                            Narava in varovanje okolja

Metoda dela:                   Predavanje / razlaga               

Zunanji izvajalci:             strokovna sodelavka iz AQUALUTRA centra

Čas trajanja:                     5            

Ciljna skupina:                 otroci       starši        občani

Uporabljeno gradivo in didaktični material:  Predmeti, ki prikazujejo vidrino življenje                

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                da

Vidra se predstavi

 V 3. skupino vrtca smo dobili prav poseben obisk. Iz centra AQUALUTRA se nam je pridružila projektna sodelavka Saša, ki nam je predstavila vidro in bobra. V vidrino življenje nas je popeljala skozi zgodbico o lačni vidri, ki so ji otroci z zanimanjem prisluhnili. Saša je s seboj prinesla različne rekvizite, ki so otrokom približali vidro. Ogledali smo si skelet njene glave, spoznali smo kaj rada je, kje domuje, pobožali smo njen kožušček. V delavnico so bile vključene tudi gibalno – socialne igrice. Pobarvali smo vidro in bobra, za zaključek pa smo sestavili še nekaj sestavljank z motivi različnih živali. Druženje je bilo izredno zanimivo in poučno v družbi vidre in Saše smo uživali.

 Zap. št. naloge:               6

Vsebina:                            Duševno zdravje

Metoda dela:                   Praktično delo           

Zunanji izvajalci:            

Čas trajanja:                     5            

Ciljna skupina:                 občani                        

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      Ročno izdelane čestitke

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                da

Voščimo starejšim vaščanom srečno novo leto

 Veseli december smo si v vrtcu popestrili z različnimi dejavnostmi. Ker smo sodelovali s svojimi izdelki na adventni razstavi v Peskovcih, se je naše ustvarjanje prestavilo že na november.  V decembru pa stopnjujemo pričakovanje ob prihodu dobrih mož. Presenetil nas je Miklavž z medenim miklavžom, spekli smo si piškote, s pesmico in čestitko smo razveselili naše starejše sosede. Podarili smo jim ročno izdelano voščilnico in zapeto pesmico. V njihov vsakdan smo vnesli malo otroškega živ žava.

 Zap. št. naloge:               7

Vsebina:                            Zdrava prehrana

Metoda dela:                   Razstava                      

Zunanji izvajalci:            

Čas trajanja:                     2            

Ciljna skupina:                 otroci       starši        osebje vrtca

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      Stari recepti, kuharske knjige, stari predmeti

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                da

MMMMMM, KA MO GNES GELI?«» – INDAŠNJE RECEPTI –

V TOREK, 16. 4. 2019  smo v vrtcu otroci z vzgojiteljicama 3. skupine svečano otvorili našo razstavo, ki nosi naslov :« MMMMMM, KA MO GNES GELI?«» – INDAŠNJE RECEPTI – «S to razstavo smo se želeli  pokloniti 100. obletnici priključitvi Prekmurja k matični domovini. Otrokom smo na tak način malo približali zgodovino, vsekakor pa je pomembno, da spoznajo, da so njihovi predniki zasluženi za to, da se danes tukaj še vedno govori prekmursko in slovensko. V razstavo smo zaobjeli tudi pravljice, ki jih je zapisal Feri Lainšček. Najprej smo jih poslušali v slovenskem knjižnem jeziku, nato pa še v prekmurskem. Iskali smo tudi razlike med njima. Nekaj smo jih tudi zapisali. Zbrali smo tudi stare predmet , ugotavljali smo čemu so bili namenjeni. Nekatere smo obrisali z ogljem , nastali so krasni likovni izdelki, ki so popestrili našo razstavo. Naučili pa smo se tudi nekaj pesmic, ki so se prenašale preko ljudskega izročila iz roda v rod. Marjanca pa nam je pripravila ajdovo zlejvanko in presne pogačke in gibanico. Poskusili smo kaj so jedli  dedki in babice …in MMMMMMM…bilo je dobro!

 

Zap. št. naloge:               8

Vsebina:                            Zdrav način življenja

Metoda dela:                   Ogled / obisk             

Zunanji izvajalci:             Gledališče Ku- Kuc

Čas trajanja:                     1ure     

Ciljna skupina:                 otroci                         

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                     

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Škratka Sladka

V veselem decembru smo si ogledali gledališko predstavo, ki nas je opomnila na pomen zdravega prehranjevanja.

TURIZEM V VRTCU- MMM “ KA MO GNES GEJLI?”

V TOREK, 16. 4. 2019  smo v vrtcu otroci z vzgojiteljicama 3. skupine svečano otvorili našo razstavo, ki nosi naslov :« MMMMMM, KA MO GNES GELI?«» – INDAŠNJI RECEPTI – «S to razstavo smo se želeli  pokloniti 100. obletnici priključitvi Prekmurja k matični domovini. Otrokom smo na tak način malo približali zgodovino, vsekakor pa je pomembno, da spoznajo, da so njihovi predniki zasluženi za to, da se danes tukaj še vedno govori prekmursko in slovensko. V razstavo smo zaobjeli tudi pravljice, ki jih je zapisal Feri Lainšček. Najprej smo jih poslušali v slovenskem knjižnem jeziku, nato pa še v prekmurskem. Iskali smo tudi razlike med njima. Nekaj smo jih tudi zapisali. Zbrali smo tudi stare predmet , ugotavljali smo čemu so bili namenjeni. Nekatere smo obrisali z ogljem , nastali so krasni likovni izdelki, ki so popestrili našo razstavo. Naučili pa smo se tudi nekaj pesmic, ki so se prenašale preko ljudskega izročila iz roda v rod. Marjanca pa nam je pripravila ajdovo zlejvanko in presne pogačke in gibanico. Poskusili smo kaj so jedli  dedki in babice …in MMMMMMM…bilo je dobro!

Zaključek vrtca

Zaključna prireditev vrtca je letos potekala v sproščenem in ustvarjalnem duhu. Za starše in otroke smo pripravile likovne delavnice, izdelki pa nam sedaj  lepšajo poletne dneve v vrtcu.

Mini maturanti so se najprej poslovili od svojih prijateljev v vrtcu, bodočim mini maturantom so predali dudo. Popoldne  je sledila še zaključna prireditev, kjer so se poslovili še bolj na svečan način. Druženje s starši, podžupanom, ravnateljem in sodelavci iz vrtca je potekalo v prijetnem vzdušju.

Staršem se zahvaljujemo za izkazano pozornost, otrokom pa želimo predvsem vesele, aktivne in nepozabne počitnice!

 

 

” MMMMM, KA MO GNES GELI?”

« MMMMMM, KA MO GNES GELI?«
» – INDAŠNJE RECEPTI – «

V TOREK, 16. 4. 2019 smo v vrtcu otroci z vzgojiteljicama 3. skupine svečano
otvorili našo razstavo, ki nosi naslov :

« MMMMMM, KA MO GNES GELI?«
» – INDAŠNJE RECEPTI – «

S to razstavo se želimo pokloniti 100. obletnici priključitvi Prekmurja k matični
domovini. Otrokom smo na tak način malo približali zgodovino, vsekakor pa je
pomembno, da spoznajo, da so njihovi predniki zasluženi za to, da se danes
tukaj še vedno govori prekmursko in slovensko.
V razstavo smo zaobjeli tudi pravljice, ki jih je zapisal Feri Lainšček. Najprej smo
jih poslušali v slovenskem knjižnem jeziku, nato pa še v prekmurskem. Iskali
smo tudi razlike med njima. Nekaj smo jih tudi zapisali.
Zbrali smo tudi stare predmet , ugotavljali smo čemu so bili namenjeni.
Nekatere smo obrisali z ogljem , nastali so krasni likovni izdelki, ki so popestrili
našo razstavo.
Naučili pa smo se tudi nekaj pesmic, ki so se prenašale preko ljudskega izročila
iz roda v rod.
Marjanca pa nam je pripravila ajdovo zlejvanko in presne pogačke in gibanico.
Poskusili smo kaj so jedli dedki in babice …in MMMMMMM…bilo je dobro!

Vzgojiteljica Vanja

DAN DRUŽINE

V zadnjem tednu meseca marca smo obeležili dan družine skupaj z materinskim dnevom. Vse skupine smo se predstavile s pesmijo in plesom. Starše pa smo razveselili tudi z darilom. Nekaj slik si lahko ogledate v galeriji.

 

 

DAN DRUŽINE

VABILO

Krt ima krtino.

Polž ima lupino.

Lisica lisičino.

Jaz pa svoj dom in svojo družino.

Draga moja starša.

Odločili smo se, da bomo materinski dan združili z dnevom očetov, zato je nastal DAN DRUŽINE.

Ob tej priložnosti vaju vabim na druženje in nastop v šolsko telovadnico, ki bo v torek, 26. 3. 2019, ob 16. uri.

Pričakujemo vaju otroci vseh skupin in strokovne delavke!

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

VPIS OTROK V VRTEC JURČEK 

za šolsko leto 2019/2020

Redni vpis letos poteka od 27. – 29. marca 2019.

Skupaj z  vašimi otroki Vas pričakujemo  v naših igralnicah vrtca v

SREDO, 27.3. 2019 od 9.00 – 10.00 ure,

ČETRTEK, 28. 3. 2019  od 9.00 – 10.00 ure,

PETEK, 29. 3. 2019 od 9.00 – 10.00 ure,

kjer boste lahko začutili tudi utrip našega vrtca in spoznali naše strokovne delavke.

Vpis lahko opravite v pisarni podravnateljice vrtca v vrtcu,

oz. v pisarni svetovalne delavke v OŠ,

od 7.00 -15.00 ure, kjer so na voljo tudi vpisni listi.

VESELIMO SE ŽE SREČANJA Z VAMI!

(Skupno 8.918 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost