Spoštovani starši!

Smo v pričakovanju informacije o statusu vrtcev v naslednjem tednu. Takoj, ko bomo prejeli uradno informacijo, vas bomo o tem obvestili.

Spoštovani starši

Zahvaljujem se vsem staršem otrok v vrtcu, da ste uspeli za naslednji teden svoje dejavnosti organizirati tako, da ste lahko za svoje otroke zagotovili varstvo. Vrtec Jurček je naslednji teden, to je od 26. do 30. oktobra 2020 zaprt. Ta teden ste starši otrok oproščeni plačila vrtca.

Informacije o statusu vrtcev v začetku novembra bo sporočila vlada RS predvidoma v četrtek, 29. oktobra 2020. Morebitna nadaljnja navodila bom objavljal na tej spletni strani, lahko pa tudi neposredno na vaše e-naslove.

Pazite nase in na svoje najdražje. Vsem skupaj želim da ostanete zdravi. To je v tem trenutku najpomembnejše.

Še enkrat iskrena hvala z željo za nadaljnje uspešno sodelovanje.

S spoštovanjem,

ravnatelj,
Johann Laco

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO POMURJE

VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

Državna štipendija:

S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2020/21 vsem upravičencem do državne štipendije ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila:

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila).  

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati.

POTREBNO PA JE:

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:
– sprememba števila oseb ali upravičencev,
– vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
– sprememba vrste periodičnega dohodka,
– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.
Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb.

KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati  le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2020, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.  

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku). Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA 2020

V mesecu avgustu in septembru 2020 pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge).
V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva  k dopolnitvi vloge, le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste  tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.  

Kontakti CSD Pomurje po enotah:

Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, tel. št. : 02/535 11 40, e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Enota Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 60, e-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, tel. št. 02/564 93 10, e-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Enota Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, tel. št. 02/578 98 40, e-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

Služba ZUPJS, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 61, 031 603 532, e-pošta: zupjs.csdpomur@gov.si

                                                                                                      Sandra Fekonja

                                                                                                Direktorica CSD Pomurje

Vzgojni timi v šolskem letu 2020/2021

1.skupina:

 • Mateja Meško
 • Klaudia Kučan

2.skupina:

 • Vanja Kajzer Novak
 • Renata Koltaj

3. skupina:

 • Sandra Kerčmar
 • Uršula Török

4. skupina:

 • Sandra Sukič/Sonja Kuferšin
 • Vlasta Grah

O razporedu otrok v posamezne skupine boste starši obveščeni predvidoma med 17. in 21. avgustom.

E-asistent

Spoštovani starši! V našem vrtcu z novim šolskim letom uvajamo aktivnejšo uporabo programske opreme eAsistent za vrtce. V kolikor želite, lahko programsko opremo preverite že v počitnicah. Uporabniško ime in geslo lahko zaprosite na e-naslovu:  johann.laco@guest.arnes.si.

Sproščanje ukrepov v vrtcih

Na novinarski konferenci 28. maja je ministrica prof. dr. Simona Kustec javnost seznanila kako bodo učenke in učenci ter dijakinje in dijaki zaključili šolsko leto 2019/2020. Napovedala je, da nadaljujemo s postopnim in varnim vračanjem v šole in vrtce. »Pri odločitvi so nas vodili skrb po zagotavljanju zdravega, varnega okolja v šolah in vrtcih, strokovne ter življenjske rešitve.«

Na podlagi ugodne epidemiološke slike, izredno pozitivnih izkušenj prvega in drugega vala postopnega ter delnega odpiranja vrtcev in šol, aktualnih ocen predstavnikov strok, predvsem in zlasti pa odgovornega in razumevajočega odnosa ravnateljev, vzgojiteljev, učiteljev, učencev ter njihovih staršev, je Vlada RS na današnji redni seji sprejela nov odlok na področju zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Skupaj s pripadajočimi dokumenti in smernicami NIJZ ter Zavoda RS za šolstvo velja sledeče:

 1. S 1. 6. se vzgojno-varstveni proces v vrtcih, ob upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepih lahko ponovno odvija v običajno velikih obeh starostnih skupinah. Pri tem naj zgolj spomnim, da bo s sprejetjem protikoronskega zakonskega paketa 3 staršem, ki svojih otrok ne boste vključili v vrtec, ta strošek do 30. 6. krila država.
 2. S 1. 6. se pouk v prvi triadi in devetem razredu ponovno izvaja v obsegu običajno velikega oddelka.
 3. S 1. 6. se začne izvajati pouk za 4. in 5. razred, pod enakimi pogoji.
 4. Ob nadaljnji ugodni epidemiološki sliki in uspešnem začetku vzgojno-izobraževalnega procesa omenjenih skupin se 3. 6. šolska vrata ponovno odprejo še za učence 6., 7. in 8. razredov

Navodila staršem v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 za Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Navodila veljajo in se uporabljajo od 18. 5. 2020 do preklica ali sprememb.
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. V VRTEC SME LE ZDRAV OTROK.
Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri okužbe. Popolne varnosti ni. Pomembno je, da se držimo splošnih navodil NIJZ:

 • pogosto in temeljito umivanje (in razkuževanje rok, ko voda ni na razpolago),
 • higiena kašlja in kihanja,
 • vzdrževanje primerne razdalje (1,5 do 2 m),
 • z nečistimi rokami se ne dotikamo obraza,
 • uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih za odrasle.

Starše pa vljudno naprošamo, da upoštevajo in izvajajo tudi navodila, ki so specifična za naš vrtec:

SPLOŠNO
OB PRVEM PRIHODU V VRTEC VZGOJITELJICI ODDAJTE IZPOLNJENO IN PODPISANO IZJAVO (nekateri ste že oddali v elektronski obliki), da je otrok zdrav (Izjava staršev)
OTROK V VRTEC NAJ NE PRINAŠA HRANE, IGRAČ IN KNJIG OD DOMA (razen ninice za spanje in dude, v kolikor le-te otrok potrebuje).
V PRIMERU, DA OTROK ZBOLI, NAJ OSTANE DOMA. Prosimo vas, da vzgojiteljici še isti dan sporočite razlog odsotnosti.
OTROKA NAJ V VRTEC PRIPELJE IN PRIDE PO NJEGA LE ENA ODRASLA OSEBA, priporočljivo je, da je to oseba iz istega gospodinjstva.

Odpiralni čas vrtca bo do nadaljnjega od 6. do 16. ure.

PRIHOD V VRTEC
VSTOP V VRTEC JE DOVOLJEN LE STARŠU, KI OTROKA PRIPELJE oz. PRIDE PONJ, OTROKOM IN ZAPOSLENIM.
V VRTEC BOSTE Z OTROKOM VSTOPALI POSAMIČNO.
V GARDEROBI SE LAHKO NAENKRAT ZADRŽUJEJO 3 ODRASLI Z OTROCI, zato bo na vhodu 1 zaposleni, ki vas bo pri tem usmerjal. Prosimo vas, da upoštevate njegova navodila.
ODRASLI VSTOPAJTE V VRTEC Z ZAŠČITNO MASKO in si pri vstopu v vrtec OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE (razkužilo bo na razpolago).
OTROKA POSPREMITE DO NJEGOVE GARDEROBE, kjer se preobuje in sleče/obleče. V GARDEROBI SE OTROK USEDE LE NA USTREZNO OZNAČENO MESTO.
OTROKA POSPREMITE DO VRAT IGRALNICE, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica.
DO VZGOJITELJICE, DRUGIH STARŠEV IN OTROK VZDRŽUJTE USTREZNO RAZDALJO (1,5 do 2 m).
OTROK SI BO OB VSTOPU V IGRALNICO TAKOJ UMIL ROKE, zato obiski umivalnic in sanitarij niso potrebni.
V VRTCU SE NE ZADRŽUJTE PREDOLGO in ohranjajte primerno razdaljo do drugih prisotnih (1,5 do 2m).
Glede na to, da pogovornih ur v tem času ne bomo izvajali, boste informacije z vzgojiteljicami lahko izmenjali po elektronski pošti ali po telefonu.

ODHOD IZ VRTCA
Smiselno se uporabljajo navodila kot ob prihodu v vrtec.
POSEBEJ VAS PROSIMO, DA SE Z OTROKI NE ZADRŽUJETE PREDOLGO NA HODNIKIH, NA DVORIŠČU IN NE NA IGRALIH. Uporaba igral je do nadaljnjega prepovedana za vse.
POSKUSITE OTROKOM RAZLOŽITI, DA SE NAJ PO POTI DO/IZ GARDEROBE PO NEPOTREBNEM NE DOTIKAJO NOBENIH POVRŠIN (sten, stenskih in drugih igral, omar, slik, vrat, miz, stolov,…).

POSTOPANJE VRTCA V PRIMERU, DA SE PRI OTROKU SUM NA COVID-19 POJAVI V VRTCU
V primeru, da bo strokovni delavec opazil znake obolenja pri otroku, ga bo odpeljal v poseben prostor – IZOLACIJSKO SOBO, ga namestil na ležalnik ter takoj poklical starše. Zato vas vljudno prosimo, da je na telefon VES ČAS dosegljiv vsaj eden od staršev. Hkrati  bo v prostor odnesel tudi otrokove osebne predmete. Z otrokom bo do prihoda staršev ostala oseba, ki bo v tistem času prosta. Izolacijska soba bo ustrezno označena.
Starši boste ob prihodu po otroka opozorjeni, da se o nadaljnjih ukrepih pri otroku posvetujete z izbranim zdravnikom.
Otrok, ki zboli za Covid-19, mora ostati doma po navodilih zdravnika. Starši o potrjeni okužbi morate takoj obvestiti vrtec, vrtec pa epidemiološko službo NIJZ. Z epidemiološko preiskavo se bo iskal izvor okužbe in identificiralo kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije Covid-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posredujejo seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

Spoštovani starši.
Upamo, da zadnje točke teh navodil ne bo potrebno izvajati. Zato mora vsak od nas k temu prispevati po svojih najboljših močeh in z vso odgovornostjo za lastno zdravje in zdravje drugih.

PROSIMO VAS, DA NAVODILA UPOŠTEVATE IN IZVAJATE ODGOVORNO IN STE S TEM TUDI ZGLED SVOJIM OTROKOM.

(Skupno 9.796 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost