Obvestilo

Dragi starši,

sporočamo vam, da so se naši šoli pojavile uši.

V skladu s priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) Vam posredujem spodnje obvestilo.

Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo. Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo. Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.

 Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.  Prosimo, da v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki in vam jih prilagamo, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v vrtec ali šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.

Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf

Dobrodelna prireditev

V petek, 29. novembra 2019 smo na Osnovni šoli Gornji Petrovci organizirali dobrodelno prireditev, katere namen je bilo zbiranje sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin, dejavnosti učencev šole in otrok vrtca kot tudi za kritje razširjenega programa.

Prireditev je poleg pestrega programa, ki so ga pripravili učenci naše šole in otroci vrtca ter učenci OŠ Pesnica, popestrila skupina ÊDNA ter božično-novoletni bazar z izdelki naših učencev. Na dobrodelni prireditvi so bila zbrana naslednja sredstva:

  • sredstva donatorjev: 1.670, 00 €
  • prostovoljni prispevki na vhodu: 1.003, 10 €
  • božično-novoletni bazar: 898, 12 €

Skupaj zbrana sredstva: 3.571, 22

Vsem donatorjem, nastopajočim, njihovim mentorjem, učiteljem in obiskovalcem dobrodelne prireditve se v imenu Osnovne šole Gornji Petrovci in šolskega sklada najlepše zahvaljujem.

Predsednica šolskega sklada: Barbara Čeh

VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Spoštovani starši!

Vljudno vabljeni na 1. roditeljski sestanek za starše, ki bo v ponedeljek, 16. 9. 2019, ob 16.30 uri.

Sestanek se bo začel s skupnim delom v večnamenskem prostoru šole, kjer vas bomo seznanili z letnim delovnim načrtom vrtca in podali nekaj skupnih uvodnih informacij. Sledil bo sestanek po skupinah, kjer se bomo pogovorili o delu skupine v šolskem letu 2019/2020. Starši boste izvolili predstavnika v Svet staršev.

Veselimo se srečanja z vami!

                                                           Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in vodstvo vrtca

O B V E S T I L O

Vrtec “JURČEK” bo novo šolsko leto 2019/2020 posloval v 4 skupinah otrok.

Strokovni timi bodo v naslednji sestavi:

  1. skupina: (1-2 let)

VANJA KAJZER NOVAK, dipl. vzgojiteljica

RENATA KOLTAJ, vzgojiteljica predšolskih otrok , pomočnica vzgojiteljice

  1. skupin: (2-3 let)

MOJCA HAZEL, dipl. vzgojiteljica

VLASTA GRAH, vzgojiteljica predšolskih otrok,  pomočnica vzgojiteljice

  1. skupina:(3-5 let)

MATEJA MEŠKO, dipl. vzgojiteljica

KLAUDIA KUČAN, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice

  1. skupina:(5-6 let)

SANDRA SUKIČ, dipl. vzgojiteljica

SONJA KUFERŠIN, dipl. vzgojiteljica

URŠULA TÖRÖK, vzgojiteljica predšolskih otrok, pomočnica vzgojiteljice

RAZPORED OTROK V SKUPINE JE OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI VRTCA.

Vodstvo šole in vrtca

Poročilo o projektu ZDRAVJE V VRTCU 4. skupina

 

 

Zap. št. naloge:               1

Vsebina:                            Gibanje

Metoda dela:                   metoda pogovora in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     celo šolsko leto

Ciljna skupina:                 otroci 4.skupine              

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba, tako smo otroke čez celotno šolsko leto veliko spodbujali h gibanju. Na našem dnevnem redu so vsekakor bile vsaj gibalne minutke. V kolikor nam je vreme dopuščalo smo veliko časa preživeli zunaj na prostem. Opravili smo veliko sprehodov, daljših in tudi krajših, veliko spontane igre na šolskem igrišču z rekviziti ali brez njih ter iger na travniku. Bili pa smo tudi v projektu MALI SONČEK, v sklopu katerega smo opravili veliko iger z žogami (odbijanje, ciljanje, kotaljenje,…), veliko naravnih oblik gibana, ki smo jih urili preko poligona, potem izvedli tudi mini kros, se vozili s kolesi, ter veliko gibalnih-rajalnih iger. Hodili pa smo tudi na pet dnevni plavalni tečaj, kjer so otroci pridobivali osnove plavanja. Da ne pozabimo omeniti, da smo od začetka leta otrokom predstavile in bile tudi same vzgled pri pravilni športni opremi.   

 

 

Zap. št. naloge:               2

Vsebina:                            Zdrava prehrana

Metoda dela:                   metoda pogovora, lastne aktivnosti – ogled predstave

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     čez celo šolsko leto

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine in ogled predstave otroci vseh skupin  

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

Naš cilj je bil, da smo otroke navajale na kulturno prehranjevanje, na prehranjevanje brez naglice, da smo jih navajale na pravilno uporabo pribora. Naj omenim, da smo letos zelo urili rezanje in si je ob koncu šolskega leta večina otrok sama rezala, kar je bilo za rezati. Navajale smo jih na pripravo na obroke, tako, da smo vsak dan določili dežurne, ki so pripravili mize in potem urili to, da je vsak otrok za seboj pospravil. Zelo smo se trudile, da bi otrokom predstavile in približale zdrav način prehranjevanja in potem tudi vpliv le-tega na naše telo. Odločile pa smo se, da se bomo tega lotile spontano in ob samih obrokih. V vrtcu smo imeli tudi pravilo, da smo se počakali, da so vsi dobili hrano na mizo ali v krožnik in smo šele takrat – skupaj pričeli jesti in da druge ne motimo, da jim pustimo, da se v miru najejo. V vrtcu imamo srečo, da imamo res zelo raznoliko hrano, ki pa vsebuje veliko zelenjave, pripravljene na zelo različne načine. Vsak dopoldan pa je na našem jedilniku tudi sadna malica, zelo raznoliko sadje in sadje, ki je značilno za posamezni letni čas. Otroke pa smo skozi celo leto spodbujale tudi k pitju tekočine, predvsem v času, ko je tudi zelo vroče. Na njim primeren način smo jim predstavile kako zelo pomembno je, da naše telo dobi dovolj tekočine. Otrokom smo povedale, da ni nič narobe tudi to, če včasih pojemo ali spijemo kaj »nezdravega«, vendar naj bi to bilo čim manj krat. Ogledali pa smo si tudi predstavo gledališča KU-KUC z naslovom Škratka Sladka, ki nas je opominjala na pomen zdravega prehranjevanja.  

 

 

 

Zap. št. naloge:               3

Vsebina:                            Slovenski tradicionalni zajtrk

Metoda dela:                   metoda pogovora in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             navedite kdo (npr. policist, medicinska sestra)

Čas trajanja:                     en teden

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine             

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

V sklopu slovenskega tradicionalnega zajtrka, smo otrokom predstavile pomen lokalno pridelane hrane, v kar ni bilo potrebno vložiti veliko truda, saj prihajamo iz okolja, kjer družine veliko stvari pridelajo na domačih poljih, tako, da vsebina otrokom ni bila tuja. Spoznali smo tudi panogo čebelarstva in pomen čebel za človeka ter izdelovali čebele iz wc tulcev in papirja. Tisti dan, ko je bil slovenski tradicionalni zajtrk, smo tak zajtrk tudi dobili. Takrat pa nas je obiskal tudi župan s katerim smo se pogovarjali o tematiki tistega dne.

 

 

 

Zap. št. naloge:               4

Vsebina:                            Zobozdravstvena vzgoja – projekt MOJA ŠČETKA

Metoda dela:                   metoda pogovora, demonstracije in lastne aktivnosti

Zunanji izvajalci:             zobna asistentka

Čas trajanja:                     vsakodnevno ščetkanje zob; obisk zobne asistentke 2x 45min

Ciljna skupina:                 otroci 4. skupine             

Uporabljeno gradivo in didaktični material:                      navedite  

Uporabljene informacije z naših izobraževanj?                ne

Navedite naslov aktivnosti, če ste ga imeli

 

V tem šolskem letu smo spet bili v projektu MOJA ŠČETKA, kjer smo z otroki skozi celo leto spoznavali pomen ščetkanja zob ter v skladu s to tematiko tudi pomen zdrave prehrane, ki vpliva na zobe in na telo. Tekom leta nas je obiskala tudi zobna asistentka, kjer je otrokom na podlagi »lutkovnih predstav« približala pomen ščetkanja zob in predstavila tudi pravilno ščetkanje, ki pa smo ga tekom leta nadzorovale tudi strokovne delavke. V naši skupini smo otroke spodbujale k ščetkanju dvakrat dnevno, po zajtrku in po kosilu. Veliko pa smo se pogovarjali tudi o ščetkanju zvečer pred spanjem in pravilnem shranjevanju ščetke. Omenile bi, da je ščetkanje postalo avtomatizirana rutina otrok

 

 

 

(Skupno 8.552 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost