V JAVNEM IN ZASEBNEM VRTCU JE CEPLJENJE OTROK OBVEZNO

V Sloveniji je obvezno cepljenje otrok proti najnevarnejšim nalezljivim boleznim. 

Te bolezni so:

Za vpis v javni ali zasebni vrtec morajo otroci obvezno biti cepljeni proti mumpsuošpicam in rdečkam.

Če v potrdilu pediatra o zdravstvenem stanju otroka to cepljenje ni vpisano, se vpis v vrtec zavrne. To določa Zakon o nalezljivih boleznih v členu 51a.

Seveda pa se v vrtec lahko vpišejo otroci, ki se cepiti niso smeli iz medicinskih razlogov ali ki so še v postopku pridobivanja odločbe o opustitvi cepljenja iz medicinskih razlogov.

ODKLANJANJE CEPLJENJA

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) določa, da mora zdravnik o opravljenem cepljenju izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati. Leta 2017 je v okviru e-zdravja začel delovati elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO), s katerim se podatki o vseh opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih samodejno prenašajo in zbirajo. Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ravna v skladu z določbami ZNB, je njegova zakonska dolžnost izpolnjena, lahko pa na podlagi presoje posameznih okoliščin še vedno poda tudi prijavo zaradi odklanjanja cepljenja na Zdravstveni inšpektorat RS.

Ta najprej povabi osebo oziroma njene starše ali skrbnike, da podajo izjavo in navedejo morebitne razloge, zaradi katerih se izmikajo oziroma onemogočajo cepljenje. Seznani jih tudi, da njihovo dejanje po ZNB predstavlja prekršek, in jih opozori na pravico, da lahko v primeru zdravstvenih razlogov tudi sami podajo predlog za opustitev cepljenja na Komisijo za cepljenje Ministrstva za zdravje. Če se odločijo izkoristiti to pravico, inšpektor določi rok, v katerem morajo predložiti dokazilo o oddani vlogi. Če dokazila do roka ne predložijo, potem velja, da zdravstvenih razlogov za opustitev cepljenja ni. Zato inšpektor izda odločbo o cepljenju in uvede postopek zaradi prekrška (v skladu s 4. točko 57. člena ZNB).  Zdravstveni inšpektorat RS prične voditi postopek samo takrat, ko prejme prijavo od zdravnika cepitelja. To pomeni, da sami ne moremo prijaviti sosedov, ki nočejo cepiti svojih otrok, tudi če se z njimi glede tega ne strinjamo. 

 

(Skupno 593 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost